You are here: Việc làm Đồng Nai Việc làm kho vận, vật tư tại Đồng Nai

Việc làm kho vận, vật tư tại Đồng Nai

 

Kinh tế Đồng Nai phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây với hệ thống những ngành công nghiệp hiện đại, bến cảng lớn như: cảng Phước An (cảng tổng hợp quy mô phục vụ tàu 30.000DWT),  khu cảng Container 30.000DWT: 05 bến – 1.352m,..., cảng Phước Thái, cảng Gò Dầu A, B, cảng Super Photphat Long Thành, cảng nhà máy Unique Gas....

Việc làm kho vận, vật tư tại Đồng Nai

Hệ thống cảng của Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa và kinh doanh máy móc thiết bị. Nhờ đó, ngành kho vận ở Đồng Nai khá phát triển. Việc làm kho vận, vật tư tại Đồng Nai cũng nhanh chóng phát triển với những yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển kinh tế Đồng Nai đã thúc đẩy việc làm kho vận tại Đồng Nai phát triển nhanh. Hiện nay, công tác tích trữ lúa gạo xuất khẩu là lĩnh vực được ưu tiên nhiều nhất ở Long An. Vì vậy, việc làm kho vận tại Đồng Nai  trở thành ngành nghề dễ tìm việc làm và có nhiều tiềm năng phát triển.

 Các nhà tuyển dụng ngành kho vận Đồng Nai hiện đang thiếu nhân lực vận tải hàng hóa. Đây sẽ là cơ hội để người trẻ tích lũy kiến thức và tìm cơ hội nghề nghiệp.

Việc làm Đồng Nai

Việc làm Đồng Nai

Việc làm kho vận, vật tư tại Đồng Nai